پخش سخنان فرهاد جعفری در شبکه بی بی سی

گقتگوی بی بی سی با عجیب ترین طرفدار احمدی نژاد

سه شنبه ساعت 18:30 برنامه به عبارت دیگر بی بی سی فارسی با اجرای عنایت فانی گفتگوی ضبط شده اش با فرهاد جعفری پخش نمود فرهاد جعفری از ترکیه و درحالیکه تصویر مسجد ایاصوفیه دیده میشد درباره احمدی نژاد و اندیشه هایش به گفتگو نشست

کتابش 40 بار تجدید چاپ شد. مجلس پنجم از مشهد رای آورد و بعد توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد چرا او فکر می کند احمدی نژاد فرزند جمهور مردم است و میر حسین موسوی اسب تراوای الیگارشی روحانیون است؟آیا احمدی نژاد منتخب جمهور مردم بود؟

بله تنها چهره ی غیر روحانی احمدی نژاد بود تنها شخص دانشگاهی که قدرت را به دست گرفت و منتخب جمهور مردم بود

موسوی اسب تروای طایفه سالاری و الگارشی حاکم است که چهار وزیر اطلاعات از جمله ری شهری  فلاحیان دری نجف آبادی و حتی وزیر اول اطلاعات احمدی نژاد به نحوی از موسوی حمایت کردند

احمدی نژاد ادبیات جدیدی هرگز از کد واژه های خودی و غیر خودی استفاده نکرد. و گروهی از مردم را ضد انقلاب و بی دین ننامید. او بر  مهر ورزی و ملی گرایی تاکید کرد

علی رغم توهینها و افتراها به آقای احمدی نژاد ، ایشان از کسی شکایت نکرد و اگر هم شکایت کرد از خودیها شکایت کرد هرگز از غیر خودی شکایت نکرد. دوبار ایشان خواهان رفع حصر از آقای موسوی و کروبی شد

آقای احمدی نژاد با شعار توده مستضعف و حاشینه نشین اهداف و راهبردهایی را پیش برد و بیش از آنکه چپ باشند راست بود وباعث توسعه کشور خواهد شد

/ 1 نظر / 85 بازدید
حمید

آقای فرهاد جعفری انسان متفاوتی است اگر احمدی نژاد به جای مشایی از امثال ایشان استفاده می کرد محبوب ترین فرد بود الان